Malmö

Isen ligger fortfarande kvar på vissa ställen.