Vi grabbar på 1177 står alltid på tårna för att ge råd till den sjuka skånska befolkningen...