Efter drygt tre års frånvaro så återvänder jag för en dag till min gamla arbetsplats. Här har man under drygt 21 år jobbat med fantastiska kollegor med att ta hand om sjuka barn och deras familjer. För mig ett kärt återseende.