År 2001 beslutade Tingsryds kommun att skrotbilarna får vara kvar och att man låter naturen återtar platsen.