Låter min skugga representera vad jag känner inför graffiti... det når inte ända fram...