Låt mig säga det på en gång - jag har ändrat mig!

Fisket och bottenlivet har inte försämrats. Båtarna i Helsingborg är kvar. Samspelet mellan länderna har blivit bättre. Dessutom är det mycket vacker bro.