Luften fylls av blå rök och öronen belamras av ett intensivt knatter när ca 400 mopeder samtidigt skall ge sig iväg....