Sandkorn för sandkorn flyttar vinden delar av Nordjyllands västkust inåt landet. Ingenstans är det så påtagligt som vid Rubjerg Knude, där fyren beräknas 2020 störta ner i havet.