Naturen är mästare på färger, former och mönster...