Dessa damer hade fantastiskt roligt tillsammans när de stod bland reasminket trots språksvårigheter :)

Nu vill jag alls inte framhäva att det är bara kvinnor som gillar rea, det gör vi män också. Kanske skall vara mer politisk korrekt och skriva "hen" - det är ju några få som vill ha en könsneutral värld... hmmmm.... nej, det bär mig emot att använda ordet. Vi är två och i vissa medicinska fall tre kön. Det viktiga är att alla behandlas lika och med största respekt!