Bäst jag gömmer mig när den stora farliga Welshen är  i närheten...