En del av högskolan är inrymd i det gamla ubåtsvarvet - Nya kunskaper i fd. industrilokaler...