Låt mig först säga att jag kan inget om bilar, men ser skönheten i färger och linjer. Det är fantastiskt roligt att hänga med min vän LarsÅke på dessa träffar. Höra deras diskussioner kring årsmodellet, detaljer, prestanda etc...