Norr om Vitamölle kan både hästar ocg fåglar samsas om samma hage...